Jan Scharrenberg Fotografie is onderdeel van Scharrenberg Media. Tenzij anders vermeld, zijn alle merknamen, namen, logo’s en afbeeldingen op deze webpagina betreffende een Scharrenberg Media of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Scharrenberg Media. Door middel van deze webpagina wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van de Scharrenberg Media of van derden. Deze webpagina, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze webpagina mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Scharrenberg Media 2018